English Version

logo ČVUT

Zkušební laboratoř Fakulty dopravní


O laboratoři Pracoviště č. 1 Pracoviště č. 2 Dokumenty ke stažení Kontakty

Zkušební laboratoř Fakulty dopravní byla zřízena na základě rozhodnutí Akademického senátu Fakulty dopravní ČVUT jako samostatné pracoviště v roce 2005.
Úzce spolupracuje s
Certifikačním orgánem pro výrobky při Fakultě dopravní.

Laboratoř má zaveden systém jakosti podle ČSN EN 17025:2018 (od 1. 11. 2023 je akreditace laboratoře pozastavena na její vlastní žádost).

Zkušební laboratoř se skládá ze dvou pracovišť:

  1. Laboratoř měření základních elektrických veličin.
  2. Laboratoř měření systému Eurobalise

Pracoviště laboratoře

Pracoviště č. 1

Předmětem činnosti pracoviště č. 1 je měření základních elektrických veličin (napětí, proud, odpor, kmitočet, fázový posun) pro zkoušky typové, kontrolní a bezpečnostní funkce elektrických, elektromechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení.

Pracoviště č. 1 provádí následující zkoušky (měření v laboratoři i v terénu):

Pořadové
číslo
Přesný název zkoušky Zkušební postup Předmět zkoušky
1.1 Měření napětí Interní metodika MET2006/4
Haasz, Sedláček: Elektrická měření, Přístroje a metody, ČVUT 2005
Zabezpečovací zařízení
Elektrické instalace
1.2 Měření proudu Interní metodika MET2006/5
Haasz, Sedláček: Elektrická měření, Přístroje a metody, ČVUT 2005
Zabezpečovací zařízení
Elektrické instalace
1.3 Měření odporu Interní metodika MET2006/6
Haasz, Sedláček: Elektrická měření, Přístroje a metody, ČVUT 2005
Zabezpečovací zařízení
Elektrické instalace
1.4 Měření kmitočtu Interní metodika MET2006/7
Haasz, Sedláček: Elektrická měření, Přístroje a metody, ČVUT 2005
Zabezpečovací zařízení
Elektrické instalace
1.5 Měření fázového posunu Interní metodika MET2006/8
Haasz, Sedláček: Elektrická měření, Přístroje a metody, ČVUT 2005
Zabezpečovací zařízení
Elektrické instalace
1.6 Měření střídavých složek
zpětných trakčních proudů
Interní metodika MET2006/10
Haasz, Sedláček: Elektrická měření, Přístroje a metody, ČVUT 2005
ČSN CLC/TS 50238-2:2016,
ČSN EN 50617-1:2017
ČSN 34 2613 ed. 3: 2014
Zařízení užívající koleje jako zpětného vodiče elektrického proudu

Pracoviště č. 2

Předmětem činnosti pracoviště č. 2 je zkoušení systému Eurobalise.

Pracoviště č. 2 provádí zkoušku:

Pořadové
číslo
Přesný název zkoušky Zkušební postup Předmět zkoušky
2.1 Zkouška Eurobalise Interní metodika MET2015/01
UNISIG SUBSET-036 issue 2.4.1, 3.0.0 a 3.1.0
UNISIG SUBSET-085 issue 2.2.2 a 3.0.0
Eurobalise s výjimkou rozhraní LEUDokumenty ke stažení

Ceník (aktualizace 1. 2. 2024)cenik.pdf
Postup řešení stížnostípostup_stiznosti.pdf


Kontakty

Adresa:
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní
Fakulta dopravní Konviktská 20
110 00 Praha 1

JménoFunkceTelefonE-mail
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.vedoucí laboratoře, vedoucí pracoviště č. 2, zkušební technik2 2435 9555 leso@fd.cvut.cz
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.zástupce vedoucího, manažer kvality, vedoucí pracoviště č. 1, zkušební technik 2 2435 9555
fabera@fd.cvut.cz
Ing. Ivan Poláčekmetrolog, zkušební technik2 2435 9544 polacek@lss.fd.cvut.cz
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.vedoucí pracoviště č. 2, zkušební technik2 2435 9568 sadil@fd.cvut.cz
Ing. Dušan Kamenický, Ph.D.zkušební technik2 2435 9556 xkamenicky@fd.cvut.cz